Univerziteti kreću u modernizaciju studijskih programa

 
Univerziteti kreću u modernizaciju studijskih programa
 

Univerzitet Crne Gore i privatni univerziteti ”Donja Gorica” i ”Mediteran” u naredne tri godine će raditi na uspostavljanju ishoda učenja u crnogorskom visokom obrazovanju.

Svaki […]