feb 2014

Univerziteti kreću u modernizaciju studijskih programa

 
Univerziteti kreću u modernizaciju studijskih programa
 

Univerzitet Crne Gore i privatni univerziteti ”Donja Gorica” i ”Mediteran” u naredne tri godine će raditi na uspostavljanju ishoda učenja u crnogorskom visokom obrazovanju.

Svaki […]

jan 2014

4. Internacionalni Holcim Awards

4. Internacionalni Holcim Awards poziva učesnike da predstave projekte i vizije koje doprinose održivom izgrađenom okruženju, za koji je obezbeđen budžet od 2 miliona USD. Više o detaljima za […]

footer gbc
X