Univerziteti kreću u modernizaciju studijskih programa

 

Univerzitet Crne Gore i privatni univerziteti ”Donja Gorica” i ”Mediteran” u naredne tri godine će raditi na uspostavljanju ishoda učenja u crnogorskom visokom obrazovanju.

Svaki studijski program, shodno tom TEMPUS projektu, treba da definiše šta student zna, razumije i može da radi, a to se definiše upravo ishodom učenja.

“Ishodi učenja su sredstvo kojim se opisuje znanje, vještine i kompetencije koje student stekne tokom studija, od nivoa pojedinačnih predmeta preko cijelog studijskog programa, do stečene kvalifikacije, odnosno diplomiranja”, saopšteno je na predstavljanju projekta.

Rektor UCG Predrag Miranović kazao je da projekat predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta studijskih programa svih univerziteta u Crnoj Gori, kao i stvaranju snažnijih veza između visokog obrazovanja i tržišta rada.

„Fakulteti su stvarali nastavne planove i programe bez aktivnog učešća socijalnih partnera i tako proizvodile određeni broj kvalifikacija koje ne odgovaraju realnim potrebama tržišta. Zato imamo važan zadatak da modernizujemo proces kreiranja novih kvalifikacija, kroz definisanje ishoda učenja za svaku od njih“, poručio je Miranović.

Projekat su pozdravili i rektor Univerziteta ”Mediteran” Slobodan Backović i Sandra Tinaj sa Univerziteta ”Donja Gorica”, uz napomenu da je riječ o prvom projektu koji ujedinjuje tri uniiverziteta.

Njegova vrijednost je oko 556.000 eura, a partneri su i Zavod za zapošljavanje, Privredna komora i Ministarstvo prosvete.

 

 

Tekst preuzet sa www.vijesti.me