Evropska Regionalna Mreža

140

GBC ME je takođe član Evropske Regionalne Mreže, koju sačinjava koalicija Savjeta Ekološke Gradnje (GBC) evropskih zemalja koje rade zajedno i u zajedničkom poslovanju predvode program održive i ekološke gradnje na regionalnom nivou. Od maja 2010. Mrežu čine 29 GBC-a koji sačinjavaju Upravni odbor (šest osnovanih GBC-a u regionu), Grupa (Taskforce) za evropsku politiku i Grupa za evropsko obrazovanje.

Grupa za politiku radi na razvoju odnosa s Evropskom komisijom kako bi se uspešnije zalagala za politiku održivog razvoja. Grupa takođe pruža informacije članovima GBC-a o politici i ciljevima Evropske unije i načinu na koji oni mogu da utiču na građevinsku industriju. Grupa za obrazovanje trenutno istražuje i mapira postojeće programe GBC-a i planira razvoj okvira za obrazovanje na temu održivog razvoja.

 

Tekući projekti i aktivnosti

Generalni fokus Mreže u narednih 4 do 6 mjeseci je:

  1. Širenje znanja, umrežavanje i izgradnja kapaciteta.
  2. Direktno poslovanje sa Evropskom komisijom kako bi se ciljevi GBC sproveli u zemljama evropske mreže, kako bi imali uticaj na razvoj/revizije buduće politike i kako bi osigurali priliv informacija svojim članovima.
  3. Rad na formiranju okvira za zajedničko obrazovanje i osposobljavanje kadra na evropskom nivou.