Ova strana namijenjena je polaznicima kurseva Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore, za potrebe diskusija, razmijene informacija, iskustava, dokumenata i drugih relevantnih edukativnih sadržaja.