Poziv na kurs GBPro

Savjet za ekološku gradnju Crne Gore (GBC ME) obavještava sve učesnike koji su primljeni na GBPro 2017 da kurs počinje  dvodnevnim seminarom 7-8 septembra 2017.godine. u Podgorici u prostorijama Univerziteta Donja Gorica, gdje će se održavati svi  budući seminari, ukoliko učesnici ne budu na vrijeme obavješteni o promeni lokacije.
Seminari na engleskom jeziku se ne prevode.

GBPro 2017 moduls’ timetable

ModulesDateInstructor
1.Definition of Green Buildings and Green Design Principles7. Sep 2017
09.30 – 17.00hrs
Aurore Julien
2.Envelope designs for green buildings8. Sep 2017
09.00 – 15.30hrs
Aurore Julien
3.Lightning design and intelligent Buildings23. Sep 2017
09.30 – 17.00hrs
Dorian Beu
4.Legal aspects of Green Buildings - EU standards, national legislative and international certificates for Green Buildings (LEED, BREEAM, DGNB)7. Oct 2017
09.30 – 17.00hrs
Elena Rastei
On-line lecture
5.Financial Valuation of Green Buildings/Life Cycle Assessment and Costing 20. Oct 2017
09.30 – 17.00hrs
Ryan Zizzo
Zizzo Strategy Inc.
6.Sustainable Materials and Resources4. Nov 2017
09.30 – 17.00hrs
Kajo Feric
7.Managing Green Buildings and "Cradle to Cradle" system24. Nov 2017
09.30 – 17.00hrs
Marija Golubovic
8.Urban planning, Sustainable Site Selection & Management15. Dec 2017 Martin Dreiseitel
9.Optional module 1 - Energy certification of buildings and nearly zero-energy buildings20. Jan 2018
09.30 – 17.00hrs
Biljana Gligoric
10.Optional module 2 - Sustainable Landscape & Exterior Design24. Mar 2018
09.30hrs
Vesna Hrga Martic,
Anita Trojanovic

 OPTIONAL modules will be chosen according to interest and need of the participants:

  • Sustainable Landscape & Exterior Design
  • Energy certification of buildings and nearly zero-energy buildings
  • Water Preservation & Efficiency
  • Living Building Challenge
  • History buildings renovation with Green Principles
  • Sustainable Wooden Construction in Green Building
  • Creating & Managing Greener Workspaces

 

Detaljnije o sadržaju prošlogodišnjeg  kursa GBPro 2016 možete saznati detaljnije na našem sajtu, na stranici Kursevi.

Brošuru o kursu možete naći putem linka GBP brošura.