Projekat GBPro 2017 za studentkinje i studente, koji je počeo juna 2017. godine, završava se studijskom posetom Freiburgu, Njemačka u periodu od 10. do 14. aprila 2018.godine.  Kao i prethodni GBPro (2016) i ovaj projekat je finansijski podržala i omogućila Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici.  Nakon stroge selekcije izabrane su studentkinje i studenti redovnih i posle-diplomskih studija sa univerziteta u Crnoj Gori, koji su osim stručnih kvaliteta morali znati i engleski jezik, jer kursevi nisu prevođeni. Odabrane arhitektice i građevinci su imali privilegiju da odslušaju, bez ikakve nadoknade,  deset GBPro kurseva zaključno sa martom mjesecom 2018.godine.  Kruna projekta GBPro 2017 je studijska posjeta  “najzelenijem” gradu Evrope a i šire, kako se često naziva grad Freiburg.

Studijsko putovanje u Freiburg organizuje Savjet za ekološku gradnju Crne Gore u saradnji sa Innovation Academy, koja je sastavila vrlo bogat program. Ovaj program će studentkinjama i studentima GBPro 2017 omogućiti da detaljno upoznaju sve odlike najreprezentativnijih održivih zgrada u gradu.  Trodnevna posjeta obuhvata sledeće sadržaje: uvod u održivi razvoj Freiburga; pregled istorije i savremenog razvoja jezgra starog grada; obnova univerzitetske biblioteke; posjeta jednom od  hotela sa najvišim ekološkim odlikama u svjetu; modernizacija kvarta socijalnih stanova; nova gradska kuća u Freiburgu; zgrade u kojima je primjenjen standard “passive house”, i druge slične građevine.

Saglasno misiji Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore da usmjerava i podiže nivo ekološke svijesti i obrazovanja u društvu kako bi se ostvarivali zacrtani ciljevi Crne Gore kao ekološke države, prethodni GBPro projekat (2016), kao i GBPro 2017, doprinose podizanju kako svijesti tako i stručnih znanja mladih arhitektica i inženjera o pravcima razvoja i dostignućima održive arhitekture i gradnje u svijetu.

 

Univerzitetska biblioteka Freiburg

Univerzitetska biblioteka Freiburg

Gradska kuća Freiburg

Gradska kuća Freiburg