Poziv na kurs GBPro

Green Building Professional – GBPro 2017
„Edukacija stručnjaka zelene gradnje“


Savjet za ekološku gradnju Crne Gore (GBC ME), ponovo je dobio podršku Ambasade FR Nemačke u Podgorici za projekat Edukacija stručnjaka zelene gradnje za studente (GBE4S), i mogućnost da organizuje drugi besplatan kurs Green Building Professional – GBPro, u periodu od početka septembra 2017.g. do kraja februara 2018.g.

Ovaj kurs je verifikovan od strane Svjetskog GBC i sastoji se iz 10 modula – jednodnevih predavanja, od čega je 8 obaveznih i 2 izborna. Predavanja će držati domaći i strani stručnjaci, koji su stekli međunarodni Sertifikat iz oblasti kojom se bave. Domaći predavači će produbiti uvid u teme karakteristične za lokalni drušveno–političko-klimatski region. Većina predavanja će biti na engleskom jeziku, bez prevođenja.

Pravo učešća na ovogodišnjem kursu imaju studenti sledećih fakulteta:

UCG fakulteti:

 • Arhitektonski fakultet
 • Biotehnički fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Elektrotehnički fakultet
 • Građevinski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Metalurško-tehnološki fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet

UDG fakulteti:

 • Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis;
 • Fakultet pravnih nauka;
 • Politehnika;
 • Fakultet primjenjenih nauka – smjerovi Elektrotehnika i racunarstvo i Matematika;
 • Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju.

Prednost imaju kandidati koji su na doktorskim i master studijama, odnosno studenti III i IV godine studija na navedenim fakultetima. Prilikom izbora kandidata za konačnu listu od trideset (30) učesnika, pored formalnih ceniće se i druge osobine poput angažovanja u razvoju održivih principa u građevinskoj industriji, odnosno pokazanog interesa za energetsku efikasnost i ekologiju.

Da bi stekli međunarodni Sertifikat za stručnjake zelene gradnje – GBPro polaznici su dužni da prođu ceo kurs, dakle svih deset celodnevnih modula i da polože kvalifikacione testove. Sertifikat za stručnjake zelene gradnje – GBPro priznaje 102 Saveta za ekološku gradnju širom sveta, odnosno preko 100,000 članova, među kojima su vodeće građevinske firme, arhitektonski biroi i brojne vladine i nevladine organizacije po celom svetu. (www.worldgbc.org).

Kurs može pohađati najviše 30 polaznika. Komericijalna vrednost ovog, za vas, besplatnog kursa u zemljama regiona i Evrope kreće se oko 2,000 EUR po osobi.

Prijava treba da sadrži sledeće dokumenta na engleskom jeziku:

 1. Motivaciono pismo;
 2. CV uz detaljno navođenje godine upisa na fakultet, vrste studija, uspeha na studijama, naslovdiplomske, magistarske i doktorske teze (za one koji su je prijavili, na njoj rade ili su je već odbranili);
 3. Opis van-fakultetskih aktivnosti u polju građevinske industrije, energetske efikasnosti i ekologije.

Prijave slati na sledeće e-mail adrese: tpetovar@gmail.com i masa.perovic@gbc.me

Prijave koje stignu nakon roka biće uzete u razmatranje samo ukoliko se u datom roku ne prijavi dovoljan broj kvalifikovanih kandidata.

O sadržaju kursa možete saznati detaljnije na našem sajtu putem linka – kursevi. Brošuru o kursu možete naći putem linka – PDF brošura. Prvo dvodnevno predavanje će biti održano 7. i 8. septembra 2017.g. u Podgorici u prostorijama Univerziteta Donja Gorica. Više detalja o ovogodišnjem kursu biće dostupno nakon 4. septembra 2017.g.