Build upon

BUILD UPON – inovativni internacionalni projekt za potporu energetskoj obnovi
Savjeti za zelenu gradnju širom Europe pokrenuli su ambiciozan projekat u vrijednosti od 2,35 miliona eura kako bi poduprli nacionalne vlade u stvaranju i sprovođenju nacionalnih strategija energetske obnove koje će biti usklađene sa zakonodavnim okvirom Evropske unije, zaključno sa februarom 2017.

Ukupno osamdeset ključnih organizacija iz 24 zemlje okupilo se 19. i 20. marta 2015.  na sastanku u Londonu radi pokretanja inovativnog dvogodišnjeg istraživačkog projekta BUILD UPON koji će se financirati iz programa Europske unije „Horizon 2020“. Cilj projekta je podstaknuti stvaranje i provođenje dugoročnog okvira za proporcionalno povećanje energetski efikasne obnove u 13 zemalja, članica konzorcija u projektu BUILD UPON.

 Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, i priključeni partner spomenute Evropske mreže savjeta koja obuhvata  trideset zemalja, Savjet za zelenu gradnju Crne Gore uključen je u rad BUILD UPON konzorcija kako bi pratio razvoj sprovođenja energetske obnove i unapređenje postojećih nacionalnih politika vezanih uz energetsku efikasnost, primjenu dobrih primjera iz evropske prakse, smanjenje troškova energije za državu i građane i načine koji će pomoći državnim upravama da oblikuju i provedu svoje verzije nacionalnih strategija energetske obnove do kraja projekta u februaru 2017.

Savjeti za zelenu gradnju rade na izgradnji mreže više od hiljadu (1000) ključnih zainteresovanih strana i  inicijativa za energetsku obnovu, koji će zatim u saradnji s državnim i gradskim upravama, te ostalim ključnim sudeonicima pokrenuti proces dijaloga te uticati na lakšu primjenu iskustava najboljih primjera obnove u cijeloj regiji. Rezultati projekta će biti uvršteni u pojedinačne nacionalne strategije energetske obnove zemalja koje sudjeluju u projektu.

Zemlje  Evropske unije trebale su da isporuče dugoročne strategije energetske obnove Briselu u skladu s Direktivom o energetskoj efikasnosti do 30. aprila 2014. Većina je propustila spomenuti rok, a strategije koje su izrađene ne ispunjavaju uslove Direktive. Države sada trebaju do 30. aprila 2017. da ojačaju svoje strategije te ih ponovo poslati u Brisel. Uz plan Evropske komisije za uspostavu „energetske unije“ kojim se ponovo u središte stavlja potpuno provođenje zakonskog okvira EU-a o energetskoj efikasnisti u zgradama, sljedeće dvije godine će biti ključne da zemlje članice EU-a uspostave ambiciozan, a izvodljiv okvir za obnove.

Emilio Miguel Mitre, koordinator projekta BUILD UPON i direktor odjela međunarodnih poslova u Savjetu za zelenu gradnju Španije, izjavio je: „Vlade širom Evrope imaju veoma težak zadatak da definišu strategiju za proporcionalno povećanje energetski efikasne obnove i da osiguraju financijska sredstva kao i instrumente za to. Trenutno u svim zemljama nedostaje široko prihvaćanje strategije i potreban konsenzus. To nije samo odgovornost vlada, nego  i javnog i privatnog sektora te građana. Ta strategija i prihvaćanje  upravo je ono što će biti deo projekta BUILD UPON  – nadogradnja  na rad Evropske regionalne mreže savjeta za zelenu gradnju.“

Preuzeto sa www.gbccroatia.org

Za više informacija posjetite www.buildupon.eu