Jadranski sajam postao član Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore 

Partnerstvo je novi kodeks uspješnog biznisa 21. vijeka. U četvrtak 18. jula Savjet za ekološku gradnju Crne Gore i Jadranski sajamu Budvi potpisali su ugovor o saradnji kako bi zajedno promovisali energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori.
Adriatic fair

Jadranski sajam, dio Atlas Grupe, po prvi put u Crnoj Gori, prateći aktuelne trendove, organizuje Sajam energetike od 25. do 29. septembra 2013. Ova sajamska manifestacija je prilika kompanijama koje posluju u oblastima: energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, proizvodnje i prenosa električne energije, geotermalne, solarne, energije vjetra, biomase, nafte, gasa i uglja da predstave nove tehnologije i dostignuća. Termin održavanja Sajma energetike pozicioniran je u vrijeme kada se vrše opsežne aktivnosti i priprema izgradnje energetskog čvorišta u Crnoj Gori, uključujući izgradnju energetskog kabla između Crne Gore i Italije, izgradnju, eksploataciju i održavanje energetskih postrojenja i infrastrukture u Crnoj Gori i regionu.